Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

28/08/2009

Констатирани нередности при извършване на технически надзор

"Овергаз Техника" АД е пълноправен член на БАПГ с предмет на дейност осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност: газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях.

Професионалният технически надзор на съоръженията с повишена опасност гарантира спазването...
Прочетете повече

21/07/2009

Газовият ОПЕК - възможности и перспективи, Мартин Бояджиев

Понастоящем Мартин Бояджиев е преподавател в МГУ "Св. Иван Рилски" по специалността "Транспорт на нефт и природен газ", в катедра "Сондиране и добив на нефт и газ". Паралелно с това той оглавява отдела по иновации в "Газтек" БГ.

Последната публикация на г-н Бояджиев е върху възможностите и перспективите пред потенциална организация "Газов ОПЕК". Той разглежда подробно основните параметри на газовите пазари - тарифите и условията на договаряне на доставките.


Прочетете повече

20/07/2009

Измерителни системи за газово гориво

Международната организация по законова метрология (МОЗМ), световна междуправителствена организация, чиято основна цел е да хармонизира нормите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби и свързани с тях организации. Най-новата публикация на МОЗМ оборва приетото твърдение , че законовата метрология основно се занимава с газомери в областта на измерването на газ . . .
Прочетете повече

20/07/2009

Измерителни системи за газово гориво

Международната организация по законова метрология (МОЗМ), световна междуправителствена организация, чиято основна цел е да хармонизира нормите и метрологичния контрол, прилагани от националните метрологични служби и свързани с тях организации. Най-новата публикация на МОЗМ оборва приетото твърдение , че законовата метрология основно се занимава с газомери в областта на измерването на газ . . .
Прочетете повече

15/07/2009

Kачеството на природния газ по бъдещия интерконектор „Русе-Гюргево”

Членовете на Българска асоциация Природен газ алармираха за съществено несъответствие на качествените показатели на природния газ, който ще бъде доставян от Трансгаз Румъния, спрямо тези, утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране...
Прочетете повече

26/06/2009

Честит празник, г-н Попов!

Един от основателите и дългогодишен Председател на нашата асоциация - Димитър Попов, днес празнува своя празник! Желаем му много здраве, изобилие от лични и професионални успехи и нестихващи поводи за усмивки!
Прочетете повече

26/06/2009

БАПГ представи на ДКЕВР свой проект

В отговор на получено писмо от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране относно мнения и предложения за разработването на Проект на правила за снабдяване с природен газ от краен снабдител, БАПГ изготви и представи своя проект.
Прочетете повече

24/06/2009

Писмо от БАПГ до Вицепремиер Плугчиева относно неправомерно пренасочване на средства по ОП "РР"

На 17-ти юни ви информирахме за неправомерното пренасочване на средства по оперативна програма "Регионално развитие". В отговор на това решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Българска асоциация Природен газ изпрати писмо до Вицепремиер Плугчиева.
Прочетете повече

24/06/2009

Над 60 000 превозни средства в България се движат на природен газ

За една година превозните средства на компресиран природен газ (CNG) в България са се увеличили с 33% и вече надхвърлят 60 000 автомобила. Така страната ни остава в челото на класацията на страните в Европа по процент на автомобилите на природен газ...
Прочетете повече

17/06/2009

Инициатива за неправомерно пренасочване на европейски средства за газификация от страна на МРРБ!

На 12 юни 2009 г. излезе информацията МРРБ, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, че ще поиска от Европейската комисия разрешение за пренасочване на средства по оперативната програма предназначени за развитие на газоразпределителни мрежи в България към проекти за изграждане на междусистемните газопроводи: България - Румъния и България -Гърция.
Прочетете повече