Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

23/06/2004

Констатирани нередности при извършване на технически надзор

"Овергаз Техника" АД е пълноправен член на БАПГ с предмет на дейност осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност: газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях.

Професионалният технически надзор на съоръженията с повишена опасност гарантира спазването...
Прочетете повече

24/03/2004

Независимост на регулаторните органи

Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката е на тема: "Независимост на регулаторните органи". Целта на тази публикация е да представи  резултати от проучване относно нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държави от Централна и Източна Европа, Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на тях докладът откроява полезни практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно нужните стъпки за постигане на пълна независимост.
Прочетете повече

22/03/2004

Провеждане на първи годишен форум Clean Energy Development. Gas Infrastructure, Market & Services

Българска асоциация Природен газ заедно с Юкономикс ви канят на 9-10.06.2011 г. в Интер Експо Център в София, където ще се проведе първия годишен форум Clean Energy Development. Gas Infrastructure, Market & Services.
Прочетете повече

22/03/2004

Национален Семинар: "Процедури за възлагане и изпълнение на общест

На 16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн” ще се проведе Девети Национален Семинар на тема: “Практически проблеми на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Предстоящи промени в законодателството на обществените поръчки”, организиран от правна кантора "Лега консултинг".
Прочетете повече