Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » За природния газ
Obshti

В света

Запаси:
Към 1 януари 2008 г. в света са регистрирани доказани запаси на природен газ в размер на 6186 трилиона м3. Въпреки нарастването на търсенето на суровината през последните години, тази цифра почти не се променя поради факта, че изчерпаните количества природен газ се компенсират от нови източници.
Повече от ¾ от световните запаси на природен газ се намират в Евразия и Близкия Изток, а на териториите на Русия, Иран и Катар се помещават около 57% от световните резерви на синьо гориво.

Потребление:
Световното потребление на природен газ се покачва през последните години, като се очаква тази тенденция да продължи и за в бъдеще. Данните на Американската администрация за енергийна информация сочат, че през 2005 г. глобалното търсене на синьото гориво е било 31,7 трилиона м3, а според прогнозите то ще достигне 48,2 трилиона м3 към 2030 г. Подобно развитие се очертава на фона на сравнително високите цени на петрола, както и поради факта, че природният газ като природосъобразен енергоизточник се очаква да играе все по-важна роля в националните и световни стратегии за намаляване на парниковите емисии.
Природният газ се използва най-активно в индустриалния сектор, както и за производство на електроенергия. Прогнозите сочат, че към 2030 г. индустрията ще отговаря за 43% от общата консумация на природен газ, а електропроизводството за 35%.
Ако до скоро природния газ се използваше повече в развитите държави (държави членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - ОИСР), то от 2006 г. тенденцията се обръща и развиващите се страни отговарят за по-голям процент от консумацията на газа. Данните сочат, че търсенето на природен газ в държавите извън ОИСР (сред които и България) расте средно с 2,3% на година или над два пъти повече в сравнение с процента на развитите страни (1% средно). В световен мащаб, най-голямо потребление на природен газ е регистрирано в САЩ (6,77 трилиона м3 за 2005 г.) следвани от Русия (4,94 трилиона м3).

Добив:
По-голямата част от световните запаси на природен газ се добиват в страните извън ОИСР. През 2005 г. в развиващите се държави са били добити 19,2 трилиона м3 или 62% от световното производство на суровината. Над една трета от това количество (6.89 трилиона м3) е произведено в Русия. Очакванията са делът на производство на развиващите се държави да нарасне до 35,35 трилиона м3 към 2030 г. (73% от световния добив на природен газ).
Имайки предвид, че добивът на природен газ в страните от ОИСР не е достатъчен, за да задоволи техните енергийни потребности, те са принудени да разчитат на внос, който все повече и повече е под формата на втечнен природен газ (LNG) и идва от Близкия Изток и Африка. Към 2030 г. повече от една трета от консумацията на природен газ в страните от ОИСР ще се покрива чрез внос на суровината.