Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало »

Стани член

Защо?
Членството в БАПГ не само дава възможност на заинтересованите фирми и специалисти да участват пряко в развитието на индустрията в страната, но и им предоставя редица привилегии. Ето какво правим за членовете ни:
  • Представляваме и защитаваме техните интереси;
  • Осигуряваме директна комуникация с целия газов сектор в България;
  • Даваме възможност за участие в инициативи за подобряване на нормативните актове в българското и европейското законодателство, свързани с природния газ ;
  • Подкрепяме техни инициативи на национално и международно ниво;
  • Предоставяме специално подбрана и достъпна само за тях информация относно последните развития в газовия сектор в страната, Европа и света .

Как?
Приемането на нови членове става с подаване на заявление свободен текст до Управителния съвет. Съветът е задължен да се произнесе по него на своето следващо заседание, но не по-късно от четири месеца след постъпването му. В заявлението уточнявате вида на желаното членство, а ако сте юридическо лице, прилагате и решение за членуване в Сдружението, прието от Вашия компетентен управителен орган.

Какво?
Членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица, юридически лица или обединения на юридически лица. За да отговорим на индивидуалните изисквания на нашите бъдещи и настоящи партньори, ние предлагаме два вида членство:

Пълноправно членство. Този вид членство осигурява правото на един глас в Общото събрание, както и право да предложите представител в Управителния съвет на Сдружението. Като пълноправен член, можете да предложите представители и във всички действащи комитети на асоциацията, както и да бъдете избиран за техен председател.

Асоциирано членство. Този вид членство осигурява правото на един съвещателен глас в Общото събрание. Като асоцииран член, имате право да предложите представители във всички действащи комитети на асоциацията.