Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Комитети

"Нормативна уредба"

Председател: Александър Александров, асоцииран член - физическо лице в БАПГ

Целите на Комитет "Нормативна уредба" са:
1. Активно участие по държавни проекти за нормативни актове и решения в областта на газовия сектор, чрез:
a) изготвяне на становища при обсъждане на проекти за закони и подзаконови актове;
b) иницииране на подобряване на действащата нормативна уредба в областта на газовия сектор.
2. Хармонизиране на техническите стандарти в страната с европейските норми;
3. Анализ и на промените в европейското законодателство за газовия сектор и тяхното пряко отношение върху националната нормативна уредба.