Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проведена кръгла маса на тема "Природният газ – инструмент за нисковъглеродна икономика”

10/05/2011


На 10 май 2011 г. от 10.00 ч. в "Гранд Хотел София"  се проведе кръгла маса на тема "Природният газ - инструмент на нисковъглеродната икономика", организирана от БАПГ.

Основната цел на събитието беше да събере идеите и предложенията на бизнеса към държавните и местни органи и да обедини усилията им за постигане на общите за тях цели, залегнали в Енергийната стратегия на Р България - намаляване на емисиите парникови газове и крайното енергопотребление с 20% и подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места.

Първият панел на Кръглата маса разгледа възможностите на газификацията като основен инструмент за постигане целите на България за намаляване на емисиите парникови газове и за изпълнение на националните цели за енергоспестяване. Подобряването на законодателната рамка и премахването на административните прегради за газификацията в страната бяха тема на втората част на Кръглата маса.

В дискусията участваха Министърът на  околната среда и водите, Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, - г-н Георги Прегьов, Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма - г-н Марий Косев, Комисията по околната среда и водите, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание и Националното сдружение на общините в Република България.

Приложено ще намерите презентациите, изнесени от г-жа Иванка Диловска, Председател на УС на ЕМИ и г-н Александър Кожухаров, Изп.-директор на "Ситигаз България" АД, както и програма и паметна бележкана от кръглата маса.