Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Предоставяне на информация за крайни продажни цени на природен газ и реализирани количества

04/07/2011
Във връзка с получено писмо от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), бихме искали да Ви напомним, че в срок до 15.07.2011 г. газоразпределителните дружества трябва да представят данни за крайни продажни цени, с включена цена на Общественият доставчик, по които е продаван природен газ, както и продадените количества природен газ по групи и подгрепи потребители за I-во и II-ро тримесечие на 2011 г.

Тази информация трябва да бъде предоставена в ДКЕВР в десетдневен срок след изтичането на всяко тримесечие, като данните трябва да бъдат нанесени в приложената справка на хартиен носител и изпратени на електронен адрес: mandreeva@dker.bg и sstoicheva@dker.bg