Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

МАЕ предсказва "златен век" за природния газ

30/06/2011

Според Международната енергийна агенция - МАЕ търсенето на гориво ще се повиши с 50% до 2035 г., а природният газ ще покрива 25% от енергийното потребление в света.
Според доклад на Международната енергийна агенция (IEA), който е част от World Energy Outlook 2011, сигурните доставки на природен газ и неяснотата относно бъдещето на ядрената енергетика ще отредят на синьото гориво все по-важна роля в световния енергиен микс. Очакванията на експертите от IEA са до 2035 г. потреблението на газ да нарасне до 5.1 трилиона куб. м годишно, а делът на горивото да задоволява повече от 25% от световното енергопотребление.

Нефтът ще остане основният енергоизточник в световен мащаб, но поради високите цени на горивото до 2035 г. той ще се използва все по-малко в индустрията и транспорта, като делът му в световния енергиен микс ще падне от 33 на 27%, e посочено в доклада.

Според IEA нарастването на потреблението освен с нарастващите енергийни нужди до голяма степен ще се дължи и на бурно развиващи се пазари като Китай и Индия. Очакванията са до 2035 г. потреблението на Китай да нарасне от сегашното приблизително равно на това на Германия до нивата на потребление на цяла Европа. За да бъде задоволено ратящото потребление на газ, доставките в световен мащаб трябва да се увеличат с 1.8 трилиона куб. м, което е три пъти повече от сегашното производство на природен газ от Русия.

Докладът отбелязва, че заместването на изкопаеми горива като въглища и нефт с природен газ ще намали парниковите емисии. Въпреки това обаче сценарият на по-високо потребление на газ за сметка на други изкопаеми горива в дългосрочен план вещае покачване на средната глобалната температура с 3.5 градуса С. За да не се допусне повишаване на температурата с повече от 2 градуса С, е нужно в по-голяма степен преминаване към нисковъглеродни енергийни източници и ВЕИ, енергийна ефективност, както и използване на технологии за улавяне на емисиите.
Източник: http://www.publics.bg