Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Провеждане на годишно редовно заседание на Общото събрание на БАПГ през 2018 г.

26/04/2018

Годишно редовното заседание на Общото събрание на БАПГ през 2017 г. ще се проведе на 01 юни от 12:0 ч. в конферентната зала на хотел „Holiday Inn - Warsaw City Centre”, находяща се на ул. Twarda 52, гр. Варшава, Полша.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на Управителния съвет през 2017 г.
  1. Отчет на дейността на Контролния съвет през 2017 г.
  1. Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата им и избор на нов Управителен съвет на Асоциацията.
  1. Освобождаване и избор на Председател и Зам.-председател на Асоциацията за нов петгодишен мандат.
  1. Освобождаване на членовете поради изтичане на мандата им и избор на нов състав на Контролния съвет на Асоциацията.
  1. Основни насоки на дейността на Асоциацията през 2018 г.
  1. Приемане на отчет на бюджета на БАПГ за 2017 г. и план на бюджет за 2018 г.
  1. Други.
    1. Отчет за дейността за 2017 г. на „Български газов център” ЕАД.

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмени материали по дневния ред можете да намерите на адреса за кореспонденция на Сдружението на ул. "Филип Кутев" №5, гр. София.