Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Нов състав на Управителния и Контролния съвет на БАПГ

26/06/2018

На 01 юни 2018 г. от 12.00 ч. в гр. Варшава се проведе годишното заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение "Българска Асоциация Природен Газ". Общото събрание на членовете на Сдружение "Българска Асоциация Природен Газ" беше председателствено от г-н Сашо Дончев, който докладва отчета за дейността на Управителния съвет през 2017 г. и основните направления на дейността на Сдружението през 2018 г. По време на събранието бяха разгледани и приети планът на бюджет на Сдружението за 2018 г. и отчетът на Контролния съвет на Сдружението за 2017 г. Членовете на  Управителния съвет, избрани през 2013 г. бяха освободени и единодушно беше избран нов 9-членен състав на Управителния съвет: „Автометан” ООД - представлявано от Светлана Виденова, „Аресгаз” ЕАД - представлявано от Венета Райкова, „Булгартрансгаз” ЕАД - представлявано от Владимир Малинов, „Газтехника” ЕООД - представлявано от Григор Филков, „Комекeс” АД - представлявано от Петър Георгиев, „Овергаз Мрежи” АД - представлявано от Светослав Иванов, „Севлиевогаз-2000” АД - представлявано от Николай Апостолов, "Ситигаз България” ЕАД - представлявано от Александър Кожухаров и „ТАСИ” ООД - представлявано от Анка Петкова. След освобождаване на стария състав на Контролния съвет бяха избрани нови трима членове - проф. Георги Николов – асоцииран член-физическо лице, Петър Шопов, „Овергаз Техника” АД и Димитър Тойчев, „Булгартрасгаз” ЕАД). Решение за избор на нов Председател на Управителния съвет (УС) не бе прието поради липса на изискуемото от Устава на Сдружението мнозинство. За вземане на решение по този въпрос ще бъде проведено извънредно Общото събрание на членовете на Сдружение "Българска Асоциация Природен Газ", за което ще бъдете информирани допълнитлно.

Преди мероприятието членовете на Сдружението се запознаха с продуктите на полския завод Termet и техните газови кондензационни котли EcoCondens Silver Plus. Тези котли са изключително лесни за употреба - чрез прегледен контролен панел и лесно обслужване, и благодарение на компактния си дизайн. Termet SA е водещ производител на уреди за газово отопление в Полша и произвежда различни видове газови кондензни и не-кондензни котли и бойлери. Техен представител за България са "Топломакс" ООД, асоцииран член на Сдружение "Българска Асоциация Природен Газ".
Нов състав на Управителния и Контролния съвет на БАПГ
Нов състав на Управителния и Контролния съвет на БАПГ