Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Кръгла маса на тема "Взобновяема енергия: от идеи към действия"

13/04/2011
На 19 април 2011 г. от 10.00 ч. в София, хотел Шератон, зала Сердика ще се проведе кръгла маса за възобновяеми енергии. Събитието е организирано от Конфиндустрия България в сътрудничество с Италианския Институт за Външна Търговия – ИЧЕ София. То ще бъде практическа и работна среща между отделните частни и публични действащи лица в този сектор. Целта на срещата е да бъдат представени идеи, опит и проекти в един от стратегическите сектори за българското икономическото развитие в следващите десетилетия.

Експерти от сектора ще анализират съществената роля на възобновяемата енергия в настоящия икономически сценарий, също и преди всичко като променлива, стимулираща развитието на една страна.

Италиански фирми, активни в сферата на възобновяемите енергии, ще представят своя опит в различните аспекти на света на алтернативните енергии: вятърна, водноелектрическа, биомаси и търговия с емисии.

В заключение ще бъде оценено влиянието в контекста на закона за възобновяемите енергии, който е в процес на обсъждане от Народното Събрание.

На всички изказвания в програмата ще има симултанен превод на трите работни езика на събитието: български, английски и италиански. В рамките на кръглата маса на присъстващите ще бъде предложена работна закуска.

Приложено ще намерите програма на кръглата маса.