Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Национален Семинар: "Процедури за възлагане и изпълнение на общест

22/03/2004
На 16 и 17 септември 2011 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн” ще се проведе Девети Национален Семинар на тема: “Практически проблеми на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Предстоящи промени в законодателството на обществените поръчки”, организиран от правна кантора "Лега консултинг".

На Семинара ще бъдат разгледани всички важни моменти във връзка с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, условията за участие в процедурите към кандидатите за изпълнители, актуалните моменти на обжалването на процедурите и практиката на договорите за обществени поръчки.  Ще бъдат разгледани в дълбочина и основните аспекти, причините и същността на приетите на 21.07. от НС на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки и подзаконовата му нормативна база.

Сред темите на Семинара са:

- Предстоящите изменения в законодателството за обществените поръчки - същност, основни причини за промените и цели на промените;
- Изменения в Закона за обществените поръчки;
- Изменения в подзаконовите нормативни актове по ЗОП;
- Често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Допусканите нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на възложителите;
- Добрите практики за възложителите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Добрите практики за кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки;
- Практическите аспекти на договорите за обществени поръчки. Възможностите за изменение, прекратяване и разваляне на сключените договори. Недействителност на договорите за обществени поръчки;
- Съществените моменти от практиката на КЗК и ВАС по обжалването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Насоки към възложителите и изпълнителите относно добрите практики и реда за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Членовете на БАПГ могат да се включат в Семинара на специални преференциални условия - с 10 % отстъпка от посочените в Заявката стандартни такси за участие. Приложено ще намерите покана и програма на мероприятието. Срок за подаване на заявки - 13 септември 2011 г.