Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Светослав Иванов е преизбран за председател на БАПГ

19/06/2024

Общото събрание на БАПГ (Българска асоциация Природен газ) преизбра за Председател на Управителния съвет за нов мандат от 5 (пет) години „Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов.

На събранието, провело се в Триест, Италия на 31 май 2024 г. той благодари на всички членове на Асоциацията за подкрепата и ги увери, че в качеството си на председател ще пристъпи незабавно към изпълнение на Плана на Сдружението.

„Моля, не се колебайте да се обръщате към екипа на БАПГ с въпроси и предложения. Ние сме екип, който е заедно, за да защитава интересите на бранша и нашите членове, за да сме още по-полезни на обществото“, подчерта г-н Иванов.

Година на резултати и нови насоки

Докладът за дейността на Сдружението и годишният финансов отчет бяха утвърдени единодушно, което подчертава стабилността и ефективността на асоциацията.

Новите насоки за дейността на БАПГ за периода юни 2024 г. – юни 2025 г. бяха приети с важно допълнение - създаване на ефективно партньорство между Сдружението и академичната общност, включително и Министерство на образованието и науката.

Членовете на БАПГ посетиха обект на Snam в гр. Истрана, в който им бе представено използване на водород в компресорна станция. Също и инсталация за биометан на ENI в гр. Кодройпо, свързана с разпределителната мрежа на AcegasApsAmga.

 

Нови членове

Събранието също така доведе до промени в състава на Управителния съвет. Броят на членовете на УС беше увеличен от 7 на 9, включвайки нови компании като гръцката "Митилинеос" и българската "Дженерикс Партнерс" ООД.

Членове на новоизбрания Управителен съвет на БАПГ са:

„Автометан” ООД, представлявано от Светлана Виденова;

„Аресгаз” ЕАД, представлявано от Венета Райкова;

„Булгартрансгаз” ЕАД, представлявано от Кирил Равначки;

„Газтехника” ЕООД, представлявано от Григор Филков;

„Дженерикс Партнърс“ ООД, представлявано от Любомир Раковски;

Mytilineos S.A, представлявано от Панайотис Канелополус;

„Овергаз Мрежи“ АД, представлявано от Светослав Иванов;

„Комекес” АД, представлявано от Петър Георгиев;

„Таси” ООД, представлявано от Анка Петкова.

Светослав Иванов*: Лидер с визия

Преизбирането на Светослав Иванов за председател на БАПГ за следващия 5-годишен мандат е значим момент за Асоциацията. С неговото ръководство, "Овергаз Мрежи" АД ще продължи да играе ключова роля в развитието на газовата индустрия в България. Подкрепата за Иванов бе почти единодушна, което е ясен знак за доверие и увереност в неговото лидерство.

Време за нови възможности

С новите насоки и подкрепата на академичната общност, БАПГ се готви за една година на иновации и нови възможности. Синергията между газовата и водородната индустрии обещава да отвори нови хоризонти за развитие и да утвърди България като важен играч на енергийния пазар.

*Светослав Иванов е изпълнителен директор на една от най-големите търговски компании на българския пазар на природен газ – „Овергаз Инк.“ АД, както и председател на Българска асоциация „Природен газ“. Той е автор на десетки анализи и статии за пазара на природен газ в България и в Европа, активен участник в дебатите за енергийното бъдеще на страната.


 

 
Общо събрание в залата на AcegasApsAmga
Общо събрание в залата на AcegasApsAmga
Посещение на инсталация за биометан на ENI
Посещение на инсталация за биометан на ENI
Представители на БАПГ на посещение на обект на Sna
Представители на БАПГ на посещение на обект на Sna
Презентация в Истрана
Презентация в Истрана