Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Редовното Общото събрание на БАПГ

03/03/2010
Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ за 2010 г. ще се проведе на 13 март в хотел Regent, Рим от 11:00.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността за 2009г.
2. Промени в Устава на БАПГ.
3. Промени в Управителния съвет.
4. Основни насоки и програма за дейността през 2010г.
5. Приемане на Бюджета на БАПГ за 2010г.
6. Други.
6.1. Презентация на работата на новосформирания „Национален газов център"