Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до Агенция „Митници” във връзка с Наредба № 3

29/06/2010
Българска асоциация „Природен газ" изпрати писмо до Ваньо Танов, Директор ма Агенция „Митници" във връзка с прилагането на Наредба №3 на Министерството на Финансите за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.

В писмото си до г-н Танов повдигаме въпроса относно неяснотата в определенията на термините „обект за получаване" и „местата за въвеждане и извеждане", които, съгласно чл. 44 от наредбата, са точките за контрол в обектите за получаване на природен газ, където следва да се поставят измервателни устройства, които да предават данни директно до информационната система на Агенция „Митници".

Поради съществуването на различни тълкувания на тези термини, коректното прилагане на наредбата от страна на газоразпределителните дружествата става практически невъзможно. В тази връзка запитване до Директора на Агенция „Митници" с искане за разяснение на задълженията на газоразпределителните дружества по наредбата.

Предлагаме също така на г-н Танов да включи експерти на БАПГ в работната група по прилагането на Наредба №3, която предстои да бъде учредена.