Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Редовно Общото събрание на БАПГ за 2011 г.

30/03/2011
Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ за 2011 г. ще се проведе на 14 март в хотел Augustin, гр. Берген, Норвегия от 10:00.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността за 2010 г.
2. Основни насоки и програма за дейността през 2011 г.
3. Приемане на Бюджета на БАПГ за 2011 г.
4. Разни.
   4.1. Отчет за дейността за 2010 г. на "Български газов център" ЕАД;
   4.2 Други.

Приложено за сведение ще намерите обнародвана в Държавен вестник покана за провеждане на ОС на БАПГ.