Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Севлиевогаз - 2000 АД

А: ул. "Петко Р. Славейков" 1 - 5400 Севлиево
Т: + 359 675 32272
Ф: + 359 67532273
E: office@sevlievogas.eu
W: http://www.sevlievogas.eu/

"Севлиевогаз-2000"АД изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи на територията на Община Севлиево и осигурява доставката на природен газ до крайните потребители. Дължината на газоразпределителната мрежа е над 200 км. Инвестициите за нейното развитие са 11 милиона лева. Основната цел на фирмата е да направи природния газ достъпен, да даде една ефективна енергийна алтернатива на своите клиенти.

Показателен факт за разумната ценова политика на дружеството са бързо растящия брой на потребителите и високият ръст на реализираните продажби през годините. Клиентите на "Севлиевогаз-2000"АД могат да бъдат разделени в три големи групи:

Основен дял в потреблението на природен газ в Общината имат промишлените предприятия. Замяната на традиционните горива с природен газ допринасят съществено за намаляване на вредните емисии в околната среда, повишават качеството и конкурентноспособността на произвежданата от тях продукция.

Друга голяма група клиенти на фирмата са битовите потребители от града и близките села. Над 4500 домакинства имат достъп до съвременно, икономично и екологично чисто гориво, до един нов европейски стандарт на живот.

В тясно сътрудничество с общинското ръководство "Севлиевогаз-2000"АД осъществи газификацията на 100% от обществено-административноте сгради в града. Резултатът е безспорен - по-добри условия на обучение и грижа за подрастващите, по-добри условия на труд, по-висок стандартна живот. Севлиево може да се похвали и с първата газифицирана църква в страната, чието годишно газопотребление се поема от фирмата.
Основен приоритет в дейността на "Севлиевогаз-2000"АД е опазване на околната среда и създаване на здравословна и превликателна жизнена среда.

Един от значимите ефекти от цялостната газификация на промишлените предприятия, жилищните и администвативни сгради в Общината е намаляване на вредните емисии в атмосферата, премахване на натрупването на твърди отпадъци от традиционните горива, замърсяващи почвата и водите.