Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Овергаз Юг АД

град Асеновград     
А: пл. "Акад. Николай Хайтов" № 10А, Асеновград - 4230
Т: + 359 331 671 71
Ф: + 359 331 671 71
Е: overgas_yug@overgas.bg
W: www.overgas-yug.com

град Първомай
А: ул. Орфей 14, Първомай 4270
Т: + 359 336 22 23
Ф: + 359 336 22 23
Е: overgas_yug@overgas.bg
W: www.overgas-yug.com

град Пазарджик
А: ул."Булаир" № 30, Пазарджик - 4400
Т: + 359 34 44 17 24
Ф: + 359 34 40 50 03
Е: overgas_yug@overgas.bg
W: www.overgas-yug.com

Демоцентър:
А: ул."К. Величков" №1, Пазарджик - 4400
T: + 359 34 44 41 44
Ф: + 359 40 50 03
Е: overgas_yug@overgas.bg
W: www.overgas-yug.com

град Пещера
А: ул."П. Горанов" №13, Пещера - 4550
T: + 359 350 641 49
Е: overgas_yug@overgas.bg
W: www.overgas-yug.com

"Овергаз Юг" АД е дружество, образувано чрез обединението на три газоразпределителни дружества с многогодишна история и значителен опит в газификацията. Това са "Газоснабдяване Асеновград" АД, "Хебросгаз" АД и "Газоснабдяване Първомай" АД.
"Газоснабдяване Първомай" ООД е първото газово дружество в структурата на "Овергаз", създадено само една година след създаването на Овергаз през 1991 г.
Като първото газово дружество на "Овергаз", "Газоснабдяване Първомай" приема предизвикателството да работи в една бързо развиваща се частна компания, като даде своя принос за утвърждаването на една нова и перспективна газова философия в България.
Предмет на  дейност на „Овергаз Юг“ АД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводни мрежи, обекти и съоръжения, свързани с използването на природния газ на територията на градовете Пазарджик, Пещера, Първомай и Асеновград и разпределение и снабдяване с природен газ.
За осъществяване на своята дейност „Овергаз Юг“ АД притежава лицензии за  разпределение на природен газ № Л-164-08 / 17.12.2004г. и за  снабдяване с природен газ   №  Л-164-12 /27,04,2009 г., издадени от ДКЕВР със срок на действие  до 17.12.2039 година.

Към началото на месец май 2009 година "Овергаз Юг" АД обслужва общо 3274 броя потребители на природен газ, разделени според отрасловата си принадлежност по следния начин: промишлени потребители – 68 бр., обществено-административни сектор – 307 бр.
и битов сектор – 2 966 бр. потребители.

Газификацията на градовете Пазарджик, Пещера, Първомай и Асеновград включва:
- Разпределение и снабдяване  на природен газ до всички крайни потребители чрез изграждане на преносна и разпределителна мрежа;
- Преустройство или изграждане на нови енергийни обекти на крайните потребители в промишлен, обществено-административен и битов сектор за потребление на природен газ.

Дейността на дружеството е насочена към:

  •     Най-качествено обслужване на бъдещите си и настоящи клиенти;
  •     Стимулиране на процесите на преструктуриране на енергопотреблението и повишаване
  •     на енергийната ефективност в производството;
  •     Подобряване на екологичната обстановка в региона;
  •     Прилагане на енергоспестяващи технологии и повишаване на енергийната ефективност
  •     в битовия сектор;
  •     Подобряване на условията на труд и бит на населението.