Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Овергаз Изток АД

А: ул. "Вардар" № 1, кв. 27, вх. 8, Бургас 8000
Т: + 359 56 87 68 41
Ф: + 359 56 87 68 68
Е: overgas_iztok@overgas.bg
W: http://oldsite.overgas-iztok.com

Предметът на дейност на "Овергаз Изток" АД е инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на градовете Бургас, Варна, Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Тунджа, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево и продажба на природен газ.

Мисия
"Овергаз Изток" АД превръща природния газ в реална алтернатива на другите енегоносители за обществото, осъществявайки разпределение на природен газ и газоснабдяване на територията на градовете Бургас, Варна, Нови Пазар, Нова Загора, Стара Загора, Ямбол, Тунджа, Карнобат, Айтос, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево.

"Овергаз Изток" АД осъществява регулирана и нерегулирана дейност. Лицензионната дейност е свързана с транспортиране на природен газ по ГРМ, присъединяването на крайни потребители към ГРМ, продажба на природен газ. Нерегулираната дейност обхваща дейности като изграждане на сградни и газопроводни инсталации, изграждане на газоразпределителна мрежа или други комуникации и обекти, продажба на газовите уреди и друга дейност.

Приоритетно е навлизането в специфично обособените промишлени зони, като присъединяването на обектите от ОА сектор следва развитието на процеса на присъединяване на домакинствата от битовия сектор.