Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Газстроймонтаж АД

А: ул. "Камен Андреев" 24, 1606 София
Т: +359 2 951 59 65; 952 04 73
Ф: +359 2 988 66 21; 954 96 12
Е: gsm@solo.bg,
W: www.gasstroymontaj.com


Газстроймонтаж е специализирано строително предприятие, основано през 1971г. През 1998г. Газстроймонтаж става 100% частно акционерно дружество.

Основни дейности са:
- Строителство и монтаж на газопроводи високо и ниско налягане и нефтопроводи;
- Строителство на компресорни станции, АГРС, ГРП;
- Неразрушаващ и разрушаващ контрол на заваръчните съединения чрез собствени акредитирани органи за контрол;
- Полагане и контрол на изолационни покрития и измерване;
- Изпитания на тръбопроводи и съоръжения;
- Катодна защита на метални съоръжения;
- Проектиране, строителство и монтаж на водопроводи и канализации от всякакъв материал (стомана, чугун, бетон, стъклопласт (GRP), ПЕВП, PVC, PPP);
- Укрепване на изкопи, свлачища и брегоукрепване чрез използване на собствени модерни пробивни машини - пилотни и анкерни. Изпълняваме:
- изливни пилоти;
- микропилоти;
- анкерни работи;
- геотермален сондаж.
- Строителство и монтаж на пречиствателни станции;
- Строителство на административни сгради и офиси;
- Отдаване на техника под наем в страната и чужбина.
През годините на дейността си от 1971г. досега Газстроймонтаж успешно е изградило цялостната газопреносна система за високо налягане в България, включително компресорни и газоразпределителни станции. Газстроймонтаж е участвал в изпълнението на различни проекти в Германия, Полша, Гърция, Югославия, Русия, Беларус, Украйна, Литва, Азербайджан, Турция, Сирия, Ирак.

Освен на БАПГ Газстроймонтаж е редовен член на:

• IPLOCA (международна асоциация на тръбопроводните изпълнители);

• Българска търговско-промишлена палата;

• Камара на строителите в България;

• Българска стопанска камара
Газстроймонтаж е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя и притежава сертификати за първи клас изпълнител във всичките 5 категории. През 2008г. Газстроймонтаж получи Сребърната награда в сектор „Енергийна Инфраструктура" на Камарата на Строителите в България.

Дружеството има следните сертификати:
- Сертификат за качество по EN ISO 9001:2000
- Сертификат за качество на заваръчната дейност, съгласно DIN EN ISO 3834-2, издаден от T?V Rheinland/Berlin-Brandenburg, Германия.
- Сертификат по OHSAS 18001:1999 за прилагане на професионална интегрирана система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
- Дружеството има собствен Орган за контрол „ЕХЗКИ" от вида С, акредитиран съгласно БДС EN 45004:1998 (ISO/IEC17020).


Допълнителни документи
1395577970_gasstroymontaj_1.jpg