Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Овергаз Запад АД

Т:  + 359 78 938 938,
Ф: + 359 78 938 937
Е: overgas_zapad@overgas.bg
W: http://oldsite.overgas-zapad.com

Дейности


Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация
Проектиране и изграждане на вътрешна газова и дворна инсталация
Монтиране на котел, работещ с природен газ