Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Университет за архитектура, строителство и геодезия

А:  1046 София , бул."Хр. Смирненски" 1
Т:  + 359 2 963 52 45,
Ф: + 359 2 865 68 63
Е: kr_petrov@yahoo.com
W: http://www.uacg.bg

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. През 1977 г се преобразува във  Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС). На 21 юли 1995 г.  с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери в  пет факултета - Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри.

Мисия и цели

Обществената мисия на УАСГ има светски характер, тя е образователна и научноизследователска. В УАСГ студентите получават архитектурни и инженерно-строителни познания и придобиват практически умения в съзвучие с националните, европейските и световни традиции и в съответствие с държавната политика за развитие на висшето техническо образование в Република България.

Главните цели на УАСГ са: да осигури висше архитектурно и инженерно-строително образование на високо равнище; да създаде богати възможности за следдипломна квалификация и специализация; да осъществи задълбочени научни изследвания и ползотворно сътрудничество с наши и чужди обществени и частни институции.

Акредитация

- УАСГ е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА). На специални акредитационни процедури периодично се подлагат и специалностите в Университета. Последната институционална акредитация от НАОА е с оценка "Много дВсички инженерни специалности са акредитирани от FEANI - Федерацията на европейските инженери. Обучението по архитектура е признато и акредитирано от RIBA - Кралския институт на британските архитекти и от Министерството на културата на Франция.

- Акредитация от D.O.A.T.A.P, Република Гърция

- С решение от 9 юни 2011 (Протокол № 115) на Отдела по университетско образование на Управителния съвет на Междууниверситетската организация по признаване на академични образователно-квалификационни степени (D.O.A.T.A.P) на Република Гърция, се признават дипломите по всички специалности, придобити в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

- На 24 юни 2011 в официалното издание на ЕС се публикува поредното потвърждение на признаването на професионална квалификация Магистър-Архитект на придобилите диплома от УАСГ - специалност Архитектура.