Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Технически университет - София

А: бул. "Кл. Охридски" №8, 1000 София
Т: + 359 2 965 21 11
Ф: + 359 2 868 32 15
W: http://www.tu-sofia.bg
Е: office_tu@tu-sofia.bg

Техническият университет - София (ТУ-София) е автономна институция, финансирана от държавата. ТУ-София е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението за придобиване на степените бакалавър, магистър и доктор се извършва по специалности, получили програмна акредитация от НАОА. В колежите на ТУ-София се обучават студенти за получаване на степента специалист по акредитирани специалности.

Техническият университет -София, създаден през 1945 г., е крупен учебно-научен комплекс с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри и съвременна лабораторна база.

Техническият университет - София е най-голямото висше техническо училище в страната с 60-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ-София се обучават
18 000 студенти, от които 800 са чужденци. 90 000 са инженерите - възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на Техническия университет - София.

Техническият университет - София подготвя кадри по основни за развитието на икономиката инженерни специалности. Застъпени са модерните инженерни направления в машиностроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, транспорта, автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната техника, инженерния мениджмънт.

Техническият университет - София предоставя на своите възпитаници възможност да придобият инженерна специалност и на чужд език (немски, английски, френски), както и на втора специалност в съответния факултет и на допълнителни квалификации в звената за непрекъснато обучение.

Техническият университет - София развива активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни и на световния пазар.

Техническият университет - София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети.