Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Газтрейд Сливен ЕООД

А: ул. "Георги С.Раковски" 17, 8800 гр.Сливен

Т: + 359 44 622 276

Ф: +359 44 622 276

Е: gastrade_sliven@abv.bg

W: http://gastrade-sliven.com/

Газтрейд Сливен” ЕООД е лицензирано дружество, с   лицензия № Л-432-08  за извършване на дейността “разпределение на природен газ” ,  също и лицензия № Л-432-12  за извършване на дейността   “снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Газтрейд Сливен”ЕООД е изградило и експлоатира разпределителна мрежа с обща дължина над 50 000 л.м, с възможност за домакинствата,  да се присъединят и потребяват природен газ. Дружеството управлява, развива и експлоатира разпределителните си мрежи на природен газ.

Разпределя и снабдява с природен газ потребителите на разпределителните мрежи, и извършва дейност по развитието на разпределителните си мрежи.

Газоразпределителната мрежа е достигнала до райони „Дружба„, „Сини Камъни“, „Руски„, Южна промишлена зона, Западна промишлена зона.

Към разпределителната мрежа на  „Газтрейд Сливен” ЕООД са присъединени над 120 промишлени, търговски, обществено-административни потребители и битови потребители.