Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Членове

Проф. Васил Балинов

М: + 359 888 971 123
Е: geoenergy@mgu.bg; vsbalinov@abv.bg

Завършил е Минно-геоложкия университет „Св. Ив. Рилски", специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми" и Техническия университет в София, специалност „Технология на машиностроенето". Професор е в МГУ „Св. Ив. Рилски". Научна степен „доктор" е получил в Московския нефтен институт „Губкин", а „доктор на науките" - в МГУ „Св. Ив. Рилски". Заемал е различни административни длъжности в МГУ (ръководител катедра, зам. декан, декан) и извън него (директор на геологопроучвателното предприятие в Сирия, председател на Комитета по геология и др.). Изпълнявал е консултантска дейност в Либия, Нигерия, Гана, Судан, Габон и др. Професионалните му интереси са в областите петролна геология, проучване, добив и съхраняване на нефт и газ, резервоарна геология, подземно съхраняване на СО2 и в други сфери на енергетиката. Автор и съавтор е на над 300 публикации и научни разработки, 3 учебника и 3 монографии. Членува в редица български и международни форуми. Специализирал е в Русия, Англия, Италия и др. Владее руски, английски и френски език.