Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до БСК относно нуждата от насърчаване на енергийната ефективност в България

18/12/2009
Акцентирайки върху ангажиментите на страната ни към ЕС за реализирането на плана 20/20/20 (подобряване на енергийната ефективност с 20%; намаляване на парниковите газове с 20%; 20% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото енергийно потребление до 2020 г.), г-н Дончев подчерта необходимостта от ускорение на газификацията в България. Във връзка с това Председателят на БАПГ настоя за извършването на спешни промени в Закона за обществените поръчки, както и за въвеждането на данъчни стимули за насърчаване на газификацията. Г-н Дончев предложи сформирането на работни екипи, които да разработят предложения за изменения на съответните нормативни актове.