Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ

31/05/2023

На 26 май 2023 г. в Хамбург, Германия се проведе годишното редовно заседание на Общото събрание на члeновете на БАПГ, както и второто редовно заседание на Управителния съвет на Асоциацията.

 

Спазвайки установената традиция да съчетава подобни форуми с полезни за членовете на Асоциацията инициативи, в рамките на събитието бяха посетени два интересни „газови“ обекта в Германия:

  • Членовете на БАПГ бяха едни от първите посетители на построения за рекордно кратко време плаващ терминал за регазификация на втеченен природен газ, разположен в залива на немския пристанищен град Вилемсхафен. Съоръжението, което беше изградено за изключително кратките 10 месеца, се експлоатира от немската компания Юнипер, които бяха и любезен домакин на представителите на газовия бизнес от България;
  • Друг партньор на българските газовици – немската компания EnviTec Biogas прие делегацията на своя централа за производство и използване на биогаз. На място и в реални условия, повече от над 20 Български газови компании се запознаха с модерна инсталация за производство на биогаз, както и използването му за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Част от произведения биогаз се инжектира в местната газова мрежа след съответното пречистване.

 

По време на посещението си, представителите на газовите компании бяха придружавани от г-н Петер Арп, вицепрезидент на компанията Uniper, както и от представител на местното българско консулство.

 

На своите заседания, проведени в град Хамбург, представителите на българския газов бизнес обсъдиха състоянието на българския газов пазар, както и бъдещето на газовата индустрия в контекста на новите предизвикателства. Всички единодушно се обединиха около следните няколко ясни послания:

  • Преходът към   въглеродно неутрална енергетика може да бъде бързо и ефективно постигнат само чрез ефективно използване на наличната и развитие на нова модерна газова инфраструктура;
  • Природният газ има сериозен неизползван потенциал за декарбонизация на българската енергетика. На заседанията беше обсъден проект за газификация на 1 млн български домове и възможностите за постепенно преминаване към използване на смес от природен газ и зелен водород. Този проект е с потенциал да намали с поне 20 % въглеродният отпечатък на цялата българска икономика;
  • Природният газ няма алтернатива като ефективен инструмент за постигане на целите на „зелената сделка“ в синергия с потенциала на всички ВЕИ;
  • Българската енергетика има нужда от ясна пътна карта за бързо развитие на газификацията на България, за да бъде компенсирано изоставането спрямо всички енергетики в ЕС.

 

На заседанието беше обсъдена и необходимостта от обединение на експертизата на всички браншови организации на компании от газовия бизнес в България в полза на българското общество, както и желанието за повече чуваемост на експертизата на газовата индустрия от страна на политиците при подобряване на българското енергийно законодателство.

 

В Българска асоциация „Природен газ“ членуват представители на всички видове компании заети с дейности в областта на газификацията в страната в т.ч. газоразпределителни компании, газови инженерингови компании, проектанти, инсталатори на газови, отоплителни и климатични инсталации, както и българския газопреносен оператор. Членовете на Асоциацията успяха за последните две деситилетия да изградят близо 8000 км. нови модерни газоразпределителни и газопреносни мрежи, които снабдяват над 150 000 български домакинства, както и няколко хиляди големи, малки и средни предприятия, обществени сгради и други потребители на енергия с природен газ. Всяка година благодарение на дейността на членовете на асоциацията са спестени поне 2 млн. т. въглероден диоксид и много други вредни газове и частици.  

Снимки: в галерия.
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ
Проведе се годишното редовно заседание на Общото събрание на членовете на БАПГ