Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Инициатива на МИЕ за премахване и облекчаване на административните режими, възпрепятстващи бизнеса

23/03/2009
Във връзка с изпълнението на „Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 г.” дирекция „Политика по отношение на предприятията” в МИЕ се обръща към всички български предприемачи и заинтересовани страни с молба да предоставят своите предложения за премахване или облекчаване на всякакви административни режими, които бизнесът счита за съществено препятствие пред своята дейност. Инициативата ще бъде активна през цялата 2009 година.

Лицето за контакт е:

Г-жа Ели Анави

Директор дирекция „Политика по отношение на предприятията", МИЕ

Тел.: 9407581

Факс: 9407464

„Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 г.” на МИЕ цели да намали административните пречки пред бизнеса и да подобри административното регулиране.

Сред основните задачи на програмата са:

1. Премахване и облекчаване на административни режими;

2. Създаване и укрепване на институционалната структура за прилагането и контрола на политиката за по-добро регулиране;

3. Активизиране на диалога със заинтересованите страни;

4. Усъвършенстване на регулирането на общинско ниво и укрепване капацитета на областно и общинско ниво за провеждане на добри регулаторни политики.