Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Първа среща на Комитета по сигурност на доставките

23/02/2009
На 28 януари в контекста на вече отминалата газова криза в страната председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев свика извънредно заседание на Управителния съвет. Целта на срещата бе да се направи експертен технически, икономически и правен анализ на ситуацията, който да доведе до конкретни изводи и последващи инициативи за Сдружението.

След проведените дискусии членовете на Управителния съвет единодушно решиха, че е необходимо да се създаде Комитет по сигурност на доставките, който въз основа на направения анализ да разработи и предложи актуален и подробен антикризисен механизъм с различни сценарии за ограничителен режим при пълно или частично прекъсване на доставките. Комитетът ще подготви предложение за точното определяне на категориите защитени потребители (битови, както и болници, училища, детски градини и др.), в съответствие с европейската Директива за гарантиране сигурността на доставките на природен газ (2004/67/ЕС).

За председател на Комитета бе избран Момчил Момчилов, изпълнителен директор на „Севлиевогаз-2000” АД. Редица членове предложиха свои представители: „Софиягаз” АД, „Ситигаз България” АД, „ТАСИ” ООД, „Газтехника” АД, „Овергаз Инк.” АД, Мгаз” ЕООД, „Булгаргаз Холдинг” ЕАД, „КОМЕКЕС” АД, „Булгартрансгаз” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД.

В проведената на 20 февруари първа работна среща на Комитета взеха участие представители на Софиягаз, Ситигаз, Севлиевогаз, Овергаз, Булгартрансгаз, БЕХ и Комекес. Присъстващите разгледаха опита на страните от Западна Европа и САЩ в разпределението на потребителите по групи, както и в прилаганите планове за действие по ограничение на потреблението и преминаването към алтернативни горива в случай на значително съкращение на газоподаването.

Бе обсъдено и въвеждането на т.н. „държавен резерв” от природен газ, с който България да гарантира непрекъсваемостта на газоподаването за определен период от време за защитените групи потребители.