Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Информационна среща по програма Трансевропейски енергийни мрежи на Европейския съюз

30/03/2009
На 30 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе информационна среща по програма Трансевропейски енергийни мрежи на Европейския съюз (TEN-E). Срещата ще запознае участниците с новата енергийна политика на ЕС и ще представи гледните точки на новите участници на енергийния пазара - ENTSO-Е - сдружение на европейските оператори на електропреносни системи, GTE - сдружение на европейските компании в областта на преноса и съхранение на природен газ и ERGEG - групата на европейските регулатори на пазара на електричество и природен газ.

Основна мисия на мероприятието ще бъде да запознае участниците с процедурите за участие в тазгодишния конкурс на TEN-E за приоритетни проекти в областта на енергийната инфраструктура.

Приоритетни проекти за финансиране по програмата се предлагат от националните правителства, след което се избират чрез последователно одобрение от Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет. В тази връзка през миналата година БАПГ изготви примерен списък с приоритетни проекти от българско значение в сектора на природния газ, който изпратихме до г-н Патрик Бюрел, отговорник за проектите в централата на TEN-E, както и до Министъра на икономиката и енергетиката и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. За съжаление, към момента, нито един от тези проекти не е включен сред приоритетите по програмата.

Въпреки това БАПГ продължава инициативата си за прокарването на приоритетните проекти по TEN-E. В тази връзка председателят на УС на БАПГ, г-н Сашо Дончев изпрати ново писмо до Европейската комисия, представяйки актуализирания списък с проекти по програмата. В допълнение „Овергаз Инк." АД изпрати свой представител на информационната среща, който има за цел, да осъществи контакт с Патрик Бурел и да му напомни за писмото адресирано до него от името на БАПГ.

Приложено ще намерите писмото от г-н Дончев до г-н Патрик Бюрел както и списъка с приоритетни проекти от национално значение.