Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до Българската Стопанска Камара

26/03/2009
Председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев се обърна за съдействие към Българска Стопанска Камара (БСК) по повод поредния опит за спиране развитието на газификацията в столицата. В писмото си той разкритикува Решение № 31 на Столичния общински съвет, с което се регламентира въвеждането на отделен режим за издаване на разрешение за строеж на вътрешна газова инсталация, различен от този за отоплителна, ВиК или електроинсталация. Според г-н Дончев решението рискува да доведе до сериозно забавяне на газификацията в столицата, тъй като с този режим разходите на газаразпределителното предприятие:

• Многократно превишават необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата;

• По размер се доближава до реалните инвестиции на за присъединяване на битов потребител към газоразпределителната мрежа;

• Поставят газовите инсталации в неравнопоставено положение, спрямо останалите вътрешни инсталации и така се възпрепятства достъпа на софиянци до по-евтина и чиста енергия.

Председателят на БАПГ споменава, че още през 2002 г. газификацията е определена като стратегически приоритет, но до момента общото енергийно потребление на домакинствата в страната остава под 2 %. Той добавя, че с решението си Столична община не само няма да допринесе за развитието на газификацията, но поставя в ущърб подобряването на екологичната обстановка, борбата с безработицата и развитието на сегменти от малкия бизнес.