Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо до министър Гергана Паси

31/03/2009
Председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев се обърна с писмо към министъра по европейските въпроси г-жа Гергана Паси, за да сигнализира за административни тежести, които препятстват развитието на проектите за газификация в страната. В писмото си г-н Дончев изрази безпокойството си от наличието на ред директни и индиректни административни пречки пред енергийните предприятия, развиващи газовата мрежа на територията на страната. Той подчертава, че към момента едва 2 % от домакинствата в България имат достъп до природен газ. Този показател е много под средното за Европейския съюз и е твърде далеч от целта, поставена в Енергийната стратегия на България до 2020 г. - да се предостави достъп до природен газ на 30 % от българските домакинства.

В писмото си до г-жа Паси Председателят на БАПГ отправя и редица въпроси за окончателното формиране на целенасочена политика за развитие на вътрешен конкурентен енергиен пазар; предприемане на мерки на национално и местно ниво за насърчаване на инвестициите в енергийния сектор и др.

В края на писмото г-н Дончев акцентира върху готовността на Асоциацията да участва в дискусии по поставените въпроси, както и да представи конкретни проекти за привеждането на нормативната база на България в съответствие с утвърдените европейски практики.