Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо от МРРБ до БАПГ

01/04/2009
На 9 март БАПГ изпрати писмо до Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, и Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, с предложение за сформиране на съвместна работна група за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

В писмо-отговор г-н Савин Ковачев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, информира, че в МРРБ вече е изработен проект за изменение и допълнение на ЗУТ. Той представи направленията на предлаганите изменения, които включват: прецизирането на текстове, свързани с преназначението на поземлени имоти; инвестиционно проектиране и разрешение за строителство; лицензионен режим за консултантите; промени в разпоредбите за етапа на строителство; въвеждане и експлоатация на завършени строежи; административен контрол по устройството на територията и строителството. Зам. министър Ковачев покани БАПГ да представи своите комантари и предложения по новосъздадения текст.

Текстът на писмото можете да намерите като прикачен файл.