Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

БАПГ получи подкрепата на БСК за промяна в Решение № 31 на СОС

02/04/2009
Българска асоциация „Природен газ” получи подкрепата на Българска стопанска камара (БСК) за внасяне на изменение в Решение № 31 на Столичния общински съвет (СОС), с което се регламентира въвеждането на отделен режим за издаване на разрешение за строеж на вътрешна газова инсталация, различен от този за отоплителна, ВиК или електроинсталация.

На 26 март председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев изпрати писмо до БСК, в което обясни че с решението си да въведе високи цени на предоставяната административна услуга, СОС рискува да доведе до сериозно забавяне на газификацията на столицата.

В резултат на това председателят на БСК г-н Божидар Данев се обърна към СОС с апел за спешни промени в Наредбата за администриране на местните такси и цени за услуги, предоставяни от Столична община. В писмо си г-н Данев подчертава, че Решение № 31 поставя в неравностойно положение развитието на газовата инфраструктура в София и забавя подобряването на екологичната обстановка в столицата. Той призова за изменение на Наредбата и намаляване на таксата за издаване на разрешително за строеж.

Приложено ще намерите писмото на г-н Данев.