Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

ЕС е на път да приеме Третия енергиен пакет

02/04/2009
Европейският съюз е на път да приеме Третия енергиен пакет, след като Европейския парламент и Съвета на министрите изгладиха различията по основни компоненти от законопроекта. Най мнодо дебати предизвика въпроса с разделянето на фирмите за пренос на газ и електроенергия от фирмите-производителки и доставчици на енергия. Намереното компромисно решение ще позволи на страните-членки да изберат една от три възможни опции:
a) пълно разделяне - при тази опция преносните мрежи са собственост на компании различни от компаниите производители на електроенергия или природен газ;
b) частично разделяне - тази опция би позволила на фирми производители на енергия да запазят собствеността върху своите мрежови активи, задължавайки се, обаче, да отдадат под наем системите на други компании, които да ги управляват;
c) „независим оператор по преноса" (за което настояваха Германия и Франция) - така наречената трета опция дава възможност на енергийните компании, да запазят собствеността върху мрежите си под строгото наблюдения на независим регулаторен орган.

Други важни мерки, които пакетът предлага са:
- по-ефективно регулаторно наблюдение от страна на независими национални регулаторни органи;
- създаване на Агенция за укрепване на ползотворно сътрудничество между националните регулаторни органи и за вземане на решения по всички съпътстващи трансгранични проблеми;
- повече солидарност и регионално сътрудничество между държавите-членки за осигуряване на по-голяма сигурност на доставките;
- защита на потребителите, включително право на клиентите да сменят доставчика си на природен газ или електричество в рамките на 3 седмици безплатно и да получават компенсации за забавено или неточно таксуване на услугите.

Третият енергиен пакет вече бе одобрен по време на редовно четене в комисията по промишленост, изследвания и енергетика към Европейския парламент на 31 март. Очаква се, пакета да бъде окончателно приет на второ четене в парламента на 21-24 април или 4-7 май 2009 г.

Предложението на Европейската комисия за трети енергиен пакет датира от септември 2007 г. Законопроектът включва две директиви и три регламента и цели да въведе регулаторна рамка, необходима за пълно и ефективно създаване на единен пазар за газ и електричество в ЕС. Законопроектът не третира дейностите по дистрибуция на природен газ.