Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Независимост на регулаторните органи

24/03/2004
Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката е на тема: "Независимост на регулаторните органи" Целта на тази публикация е да представи резултати от проучване относно нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държави от Централна и Източна Европа, Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на тях докладът откроява полезни практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно нужните стъпки за постигане на пълна независимост.


Докладът отбелязва, че независимостта на регулаторните органи е най-важна в областта на енергетиката, тъй като тази област изисква крупни и дългосрочни инвестиции и играе ключова област в икономическото развитие на държавите.


В началото докладът излага методологията на проучването, което се базира на следните пет фактора:

    Политическа независимост – оценка на нивото на отношенията между регулаторния орган и изпълнителната власт. Колкото по-автономен е националния регулатор, толкова по-ефикасно би следвало да бъде работата му;
    Юридическа независимост – оценка на законодателството в страната. Наличието на стабилна законодателна рамка е предпоставка за ясно обозначени права и задължения на независим регулаторен орган;
    Социологическа независимост – оценка на обществено доверие в регулаторния орган. Възприятието на обществото относно честността и прозрачността на регулаторния процес оказва влияние върху доверието в работата на регулатора;
    Финансова независимост – оценка на финансовите ресурси на разположение на регулаторния орган. Липсата на адекватно финансиране ограничава действията на регулатора и възможността му да се справи с поставените задачи.
    Прозрачност – оценка на начина, по който регулаторните органи комуникират с обществото (предлагат консултации, предоставят достъп до необходими документи и д.р.), провеждат регулаторния процес и отчитат дейността си (чрез доклади, финансови отчети и др.

След като представя теоретичната база на проучването, докладът представя резултатите от анкетата, касаещи регулаторните органи в 26 държави, включително и България. Специално за нашата страна, докладът отчита високо ниво на независимост на ДКЕВР, въпреки че комисията е изпитвала финансов натиск от страна на правителството под формата на правителствен контрол върху бюджета на ДКЕВР и забавяне на неговото финансиране. Също така комисията има ограничени права при прокарването на вторични нормативни актове свързани с определянето на тарифите.

ERRA website:
http://www.erranet.org/