Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Позиция на БАПГ относно обществено обсъждане в ДКЕВР на 28.03.2014 г.

28/03/2014
Газоразпределителните компании от Българската асоциация за природен газ (БАПГ) няма да присъстват на общественото обсъждане за промяна на цените за разпределение и снабдяване на 28 март 2014 година, петък, в ДКЕВР.

Всъщност, с това свое решение компаниите отказват да участват в имитация на дебат при вече взето окончателно решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Решението влиза в сила идния вторник, 1 април 2014 година. Предшества го само „доклад”, в който е направен „анализ на параметрите на бизнес плановете” на дружествата. Виждало се, пише ДКЕВР, че те „не са изпълнили заложените показатели, в това число инвестиции и разходи за лицензионните дейности”. Доказателства за това твърдение липсват.

Анализът на Комисията е сравнение на нормата на възвръщаемост на собствения капитал у нас и в някои страни от Европейския съюз. Дадени са за пример Литва с норма на възвръщаемост 7.1%, Чехия с 5,9%, Унгария с 8,1% и Испания с норма на възвръщаемост, равна на държавни облигации с 10-годишен падеж.

Да, но в Чехия и Унгария са газифицирани почти 100% процента от домакинствата, а в Латвия – 50%. В България на газ са едва 3 на сто от домовете.

Това означава, че в страните, взети за пример, инвестициите са почти или напълно завършени и откупени, докато в България тепърва трябва да се правят значителни вложения в развитието на мрежата.

Лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ сами по себе са вид договори. А във всеки договор има две страни. Със своето едностранно решение Комисията нарушава този принцип и блокира инвестициите в газификация у нас. Затова дружествата от Асоциацията не приемат този акт.

При неразвит пазар на природен газ, какъвто е нашият, нормата на възвръщаемост на собствения капитал следва да покрива пазарния риск и да гарантира изплащането на главниците по инвестиционните кредити. Норма на възвращаемост на собствения капитал от 8% е крайно недостатъчна за покриване на тези рискове. Определената от ДКЕВР цена на собствения капитал е по-ниска от цената на привлечения капитал. Инвеститорът носи целия риск за развитие на пазара, той развива и поддържа газовата мрежа, подсигурява снабдяването на потребителите със синьо гориво и гарантира техния интерес.

Според установените правила, ДКЕВР не изчислява или формира цените сама, а утвърждава предложени и изчислени от газоразпределителните дружества разчети.

Нарушено е правото на информираност и защита на засегнатите страни – потребителите и газоразпределителните дружества. Те не са участвали в процедурата по обсъждане и вземане на това решение. Към днешна дата се запознаваме с доклад без приложения и то - при вече взето решение.

Природният газ е енергията на бъдещето, по признанието и на най-големите скептици в енергетиката. Европейският съюз винаги сочи България като страната с най-висок енергиен интензитет – 5 пъти над средния за общността. Крайните клиенти на природен газ всеки месец реализират значителни икономии от използването на синьо гориво. Само през 2013 г. те са икономисали над 370 млн.лв. Точно от такива икономии ще бъдат лишени всички бъдещи потребители на газ.

Очевидно става въпрос за популистко решение под политически натиск, за командно-административен акт. За него, както винаги, ще платят хората, които искат енергийна алтернатива.