Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Бизнес без корупция

28/01/2021

Българската мрежа на ГД на ООН взе участие в конференция на Македонската мрежа по европейски проект за намаляване на корупцията в държавния и частния сектор „Enhance Integrity and Reduce Corruption in State and Private Business Sector“ финансирана от ЕС и организирана със съдействието на Северно Македонската мрежа на Глобалния договор на ООН www.bezkorupcija.mk. В модул за споделяне на опит между съседни държави Мрежата на отговорния бизнес в България представи корупционния контекст у нас и усилията на българските компании и неправителствените организации за изкореняване на корупцията и напредъка по цел 16 (SDG 16) от Целите за устойчиво развитие на ООН.

Българска асоциация Природен газ (БАПГ) бе дадена за пример като браншова организация, която прилага етични принципи за противодействие на корупцията. БАПГ има прозрачна дарителска политика и практики, активно повдига пред представителите на държавната власт актуални въпроси, свързани с лоши практики и законови злоупотреби на пазара с природен газ.  БАПГ е активен застъпник за свободени и либерализиран енергиен пазар, като заявява публично своята позиция на енергийни конференции, работни срещи и комуникация с държавни и други институции.

Повече информация и изводи можете да намерите на уеб страницата на Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН.


 
Бизнес без корупция
Бизнес без корупция
Бизнес без корупция
Бизнес без корупция