Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Проведе се първото за 2024 г. заседание на Управителния съвет на БАПГ

27/03/2024

По време на заседанието членовете на УС бяха запознати с материалите за редовното годишно Общо събрание на БАПГ през 2024 г. - основни насоки и програма за дейността на Сдружението през 2024-2026 г. и отчет на бюджета на БАПГ за 2023 г. и план на бюджет за 2024 г. и 2025 г. Бяха одобрени график и бюджет за целеви задачи към „Български газов център” ЕАД през 2024 г. Дружеството е 100% собственост на БАПГ и е регистрирано през 2009 г., а основният му предмет на дейност е налагане на съвременни технологии в енергийния сектор и обучение и сертификация на инженерно-технически кадри по газоснабдяване.

На заседанието на УС за пълноправен член на БАПГ бе прието търговското дружество MYTILINEOS Energy&Metals, Гърция - глобална индустриална и енергийна компания, работеща в бизнес секторите на енергетиката и металургията. В енергийния сектор MYTILINEOS е най-голямата гръцка частна компания, активна в целия енергиен спектър.

Дъщерното дружество M Integrated Supply&Trading работи за:

• Доставка и управление на природен газ, както и други енергийни продукти;

• Ориентация към клиента и предоставяне на иновативни продукти;

• Услуги за B2B големи корпоративни клиенти в Гърция и чужбина;

• Изграждане, експлоатация, поддръжка и управление на съоръжения, преносни тръбопроводи и газови мрежи и друга инфраструктура.

То е активно в доставката и търговията с природен газ, особено в Гърция, чрез тръбопроводен газ и втечнен природен газ (LNG) с капацитет за експорт на природен газ.

MYTILINEOS вече присъства на българския газов пазар и е заинтересована да може да следи развитието, да го анализира и да обменя мнения с други участници на пазара, винаги в съответствие с приложимото законодателство.

Проектът на протокол от заседанието е качен в сецията за членове. Следващото редовно заседание на УС ще се проведе на 31 май 2024 г. в гр. Триест, Италия, в рамките на годишното Общо събрание.

 

 
Снимка
Снимка
Снимка
Снимка
Снимка