Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Начало » Новини

Писмо на БАПГ до МИЕ и МРРБ

09/03/2009
Законът за устройство на територията (ЗУТ) е фундаментален нормативен документ, който притежава потенциала пряко да влияе върху по-широкото навлизане на природния газ на българския енергиен пазар.

При наскоро проведената среща на газоразпределителните предприятия в рамките на Комитета по нормативна уредба към БАПГ бяха изложени множество еднотипни проблеми, свързани с газификацията на населени места. Участниците в срещата стигнаха до извода, че общинските власти тълкуват по крайно разнороден начин разпоредбите на Закона за устройство на териториите, касаещи изграждането на енергийни инфраструктури.

Във връзка с това БАПГ предложи на министрите Петър Димитров и Асен Гагаузов в бъдещата работна група по изменение и допълнение на ЗУТ да участват и представители на Асоциацията. Експертите от Комитета по нормативна уредба имат готовност да предложат проекти на конкретни текстове за изменение и допълнение на законовия акт.

Текстът на писмото можете да намерите като прикачен файл.