Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

25/09/2012

БАПГ - член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

На Общото събрание на асоциацията през м.май 2012 г. членовете на БАПГ одобриха членството в световната инициатива на Глобалния договор на ООН и в българската мрежата, която представлява инициативата на местно ниво.
Прочетете повече

24/07/2012

"Овергаз техника" АД с нова лицензия

Компанията „Овергаз техника” АД, член на Управителния съвет на Българска асоциация Природен газ разшири обхвата на притежаваните лицензии за извършване на  технически надзор на СПО.
Прочетете повече

16/07/2012

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на ДКЕВР

На 16.07.2012 г. на интернет страницата на ДКЕВР бе публикуван „Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация” (УП на ДКЕВР) и Доклад на ДКЕВР към проекта на постановление.
Прочетете повече

09/07/2012

Покана за заседание на работна група "Компресиран природен газ"

На 12.07.2012 г. в гр.София, бул."Драган Цанков" 36 в сградата на Интерпред - Световен Търговски Център, бл.Б,  ет.3, зала New York от 14.00 ч. ще се проведе заседание на работна група "Компресиран природен газ" към комитет "Нормативна уредба".
Прочетете повече

10/05/2012

Държавата ще отпуска пари за преминаване от ток на газ

На проведения на 7 май 2012 г. Международен екологичен конгрес, на който Българска асоциация Природен газ бе съорганизатор, стана ясно от енергийния министър Делян Добрев, че държавата започва пилотен проект от есента, който ще позволи на 8000 домакинства от 12 града в страната да преминат от ток на газ.
Прочетете повече

23/04/2012

4-ти Международен екологичен конгрес

На 7 май 2012 година в хотел Шератон, София от 9.00 до 17.30 ч. ще се проведе четвъртото издание на Международния конгрес „Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие", в който един от съорганизаторите е Българската асоциация Природен газ.
Прочетете повече

17/04/2012

XII Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"

На 7 и 8 май 2012 г., в х-л “Сити Бест Уестърн”, гр. София, ще се проведе дванадесети Национален семинар "Практиката на обществените поръчки"
Прочетете повече

06/04/2012

Редовното годишно Общо събрание на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ПРИРОДЕН ГАЗ”,

Редовното заседание на годишното Общо събрание на БАПГ за 2012 г. ще се проведе на 18 май /петък/ в хотел Danubius Gellert, гр. Будапеща, Унгария от 10:00 ч.
Прочетете повече

30/03/2012

Писмо от МРРБ за необходимостта от актуализиране на Наредба № 8 от 1999 г.

На 15 март БАПГ получи писмо от г-н Добромир Симидчиев, Зам.-министър на МРРБ в което се изразява необходимостта от актуализиране на Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Прочетете повече

07/03/2012

Проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”

Във връзка със задължението за осигуряване на прозрачен и равнопоставен достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, произтичащи от Регламент (ЕО) 715/2009 и Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, е разработила проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”.
Прочетете повече