Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

23/03/2009

Инициатива на МИЕ за премахване и облекчаване на административните режими, възпрепятстващи бизнеса

Дирекция „Политика по отношение на предприятията” на МИЕ се обръща към всички български предприемачи и заинтересовани страни с молба да предоставят своите предложения за премахване или облекчаване на всякакви административни режими, които бизнесът счита за съществено препятствие пред своята дейност. Инициативата ще бъде активна през цялата 2009 година.
Прочетете повече

12/03/2009

Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ

Редовното заседание на Общото събрание на БАПГ ще се проведе на 13 март в хотел „Sithonia Thalasso & Spa”, комплекс „Порто Карас”  в Ситония (Гърция). В рамките на заседанието ще бъде отбелязан и 15-годишния юбилей от учредяването на Асоциацията!
Прочетете повече

11/03/2009

Предизвикателствата пред развитието на енергийния пазар в България

Вчера в хотел „Шератон” в София се проведе конференция на тема „Предизвикателствата пред развитието на енергийния пазар в България. Газификация, електро- и топлоснабдяване”. Целта на мероприятието бе да запознае участниците с ключовите проблеми на газовите доставки и транзита в Източна Европа, предизвикателствата пред газифицирането на България, състоянието и перспективите за развитие на пазара на електро- и топлоенергия.
Прочетете повече

09/03/2009

Независимост на регулаторните органи

Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката – е на тема „Независимост на регулаторните органи”. Публикацията представя резултатите от проучване за нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държавите от Централна и Източна Европа (вкл. България), Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на това изследване докладът откроява полезните практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно необходимите стъпки за постигане на пълна независимост.
Прочетете повече

09/03/2009

Законът за измервания

На 6 март (петък) БАПГ изпрати писмо-становище, в което предложи окончателното приемане на измененията и допълненията към Закона за измерванията да бъде отложено. Документът бе адресиран до министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, както и до председателите на съответните Парламентарни комисии.
Прочетете повече

09/03/2009

Писмо на БАПГ до МИЕ и МРРБ

На 9 март БАПГ изпрати писмо до Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, и Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството, с предложение за сформиране на съвместна работна група за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Прочетете повече

06/03/2009

Втора (финална) работна среща на Комитета по сигурност на доставките

На 6 март (петък) ще се проведе втората, и най-вероятно последна, работна среща на Комитет Сигурност на доставките. Членовете на Асоциацията ще заседават от 14:00 ч. в сградата на Ситигаз. Своевременно ще Ви уведомим за резултатите.
Прочетете повече

23/02/2009

Първа среща на Комитета по сигурност на доставките

На 20 февруари (петък) от 14:00 ч. в сградата на „Ситигаз” АД се проведе първата среща на новосъздадения в Асоциацията Комитет по сигурност на доставките. Тон на дискусиите даде общият преглед на добрите практики и съществуващото законодателство в Европейския съюз. След това членовете на комитета разгледаха в детайли нормативната уредба в страната и действащите сред компаниите на пазара индивидуални практики за справяне с кризисни ситуации.

Продължителната и натоварена среща даде своя резултат. Според присъстващите окончателно решение по предложението за разпределение на потребителите по групи може да бъде взето на следващото заседание, което ще се проведе на 6 март 2009 г. отново в офиса на Ситигаз в София.
Прочетете повече

23/06/2004

Констатирани нередности при извършване на технически надзор

"Овергаз Техника" АД е пълноправен член на БАПГ с предмет на дейност осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност: газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и други газови съоръжения в административни, жилищни и обществени сгради и обекти, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях.

Професионалният технически надзор на съоръженията с повишена опасност гарантира спазването...
Прочетете повече

24/03/2004

Независимост на регулаторните органи

Най-новата публикация на ERRA – Регионалната Асоциация на национални регулаторни органи в областта на енергетиката е на тема: "Независимост на регулаторните органи". Целта на тази публикация е да представи  резултати от проучване относно нивото на независимост на енергийните регулаторни органи в държави от Централна и Източна Европа, Кавказ, Централна Азия и Близкия Изток. На базата на тях докладът откроява полезни практики и отправя препоръки към членовете на ERRA относно нужните стъпки за постигане на пълна независимост.
Прочетете повече