Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

16/12/2010

Нов форум за природен газ

Българска асоциация „Природен газ” разработи форум, посветен изцяло на екологичното синьо гориво.
Прочетете повече

16/11/2010

Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството"

Покана за участие в Трети Национален Семинар: “Участие в проекти в енергетиката, инфраструктурата и строителството – Финансирани от фондовете на  Европейския съюз. Актуални процедури по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”, "Конкурентоспособност”, „Транспорт” и „Развитие на селските райони”. Нормативни изисквания към изпълнението на проектите”
Прочетете повече

02/09/2010

Пети Национален Семинар “Последни промени в Закона за обществените поръчки"

Пети Национален  Семинар “Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практически проблеми на процедурите за възлагане, изпълнение и обжалване на обществените поръчки”
Прочетете повече

15/07/2010

Втора годишна конференция „Интелигентно управление на паркове и пазар на горива и услуги”

На 21 юли 2010 г. в София, в Центъра за образование и култура „Илиев” ще се проведе втора годишна конференция „Интелигентно управление на паркове и пазар на горива и услуги”. Организатор на събитието е Юкономикс EООД.
Прочетете повече

15/07/2010

Четвърти Национален Семинар "Практика на обществените поръчки"

БАПГ Ви информира, че на 23 и 24 юли 2010 г. в гр. София ще се проведе Четвърти Национален Семинар "Последни промени в Закона за обществените поръчки. Практически проблеми на процедурите за възлагане, изпълнение и обжалване на обществени поръчки". Семинарът се организира от Правна Кантора "Лега Консултинг".
Прочетете повече

08/07/2010

Предоставяне на информация на крайни продажни цени на природен газ и реализирано количество

Във връзка с получено писмо от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), бихме искали да Ви напомним, че в срок до 15.07.2010 г. газоразпределителните дружества трябва да представят данни за крайни продажни цени, с включена цена на Общественият доставчик, по които е продаван природен газ, както и продадените количества природен газ по групи и подгрепи потребители за I-во и II-ро тримесечие на 2010 г.
Прочетете повече

01/07/2010

Нова енергийна стратегия на ЕС

БАПГ изпрати писмо до Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската Комисия с предложение за включването на газификацията сред приоритетите на новата енергийна стратегия на ЕС за периода 2011-2020г.
Прочетете повече

29/06/2010

Писмо до Агенция „Митници” във връзка с Наредба № 3

БАПГ изпрати писмо до Директора ма Агенция „Митници” във връзка с прилагането на Наредба №3 на Министерството на Финансите. В писмото повдигаме въпроси относно неяснотата на някои термини в наредбата, които затрудняват прилагането й от страна на газоразпределителните дружества.
Прочетете повече

21/06/2010

БАПГ прие нови членове!

Семейството на Българска асоциация „Природен газ" продължава да се увеличава. На редовно заседание на Управителен съвет на Асоциацията, проведено на 04 юни 2010 г., за пълноправни членове на БАПГ единодушно бяха приети фирмите „Черноморска технологична компания" АД и „Правецгаз-1" АД. Поздравяваме ги с "Добре дошли!" и си пожелаваме успешна и ползотворна съвместна работа!
Прочетете повече

24/03/2010

Иван Дреновички и Серджо Пантано са новите членове на Управителния съвет на БАПГ

Изпълнителните директори на „Булгартрансгаз” ЕАД, г-н Иван Дреновички и на „Рила газ” АД, г-н Серджо Пантано бяха избрани за членове на Управителния съвет на Българската асоциация природен газ (БАПГ). Те заемат местата на г-н Ангел Семерджиев и г-жа Галя Новакова. Решението бе взето по време на редовното годишно Общо събрание на Асоциацията на 13 март 2010 година.
Прочетете повече