Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

29/08/2011

Георги Базаджиев: Битовата газификация от 6 - 10% годишно е бавен ръст за нуждите на България

Газификацията може да бъде един от основните инструменти за изграждане на високоефективна и икономична енергетика и икономика според г-н Базаджиев, председател на комитет „Устойчиво развитие” към Българска асоциация „Природен газ”.
Прочетете повече

19/08/2011

Провеждане на извънредно Общо събрание на БАПГ

Извънредното Общо събрание на БАПГ ще се проведе на 17 септември 2011 г. /събота/ от 11.00 часа в конферентната зала на хотел „ШАТО МОНТАН”, ул. Стара планина 34, гр. Троян.
Прочетете повече

21/07/2011

Сашо Дончев: "Ако има много източници на газ от всякъде, ние ще сме първите, които ще сме щастливи

На 19 юли 2011 г. г-н Сашо Дончев, Председател на Българска асоциация „Природен Газ” взе участие в кръгла маса по проблемите на търсенето, проучването и добива на шистов газ в България и техните екологични аспекти. Събитието бе организирно от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Прочетете повече

15/07/2011

Кръгла маса по въпросите за шистовия газ в България, 19 юли 2011 г.

Председателят на Българска асоциация „Природен Газ” г-н Сашо Дончев получи покана за участие в кръгла маса по проблемите на търсенето, проучването и добива на шистов газ в България и техните екологични аспекти. Събитието се организира от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ще се проведе на 19 юли 2011 г. /вторник/ от 11.00 ч. в хотел Хилтън, гр. София.
Прочетете повече

15/07/2011

Нови членове на БАПГ

На редовно заседание на Управителен съвет на Асоциацията, проведено на 24 юни 20011 г., за членове на БАПГ единодушно бяха приети компанията „Ремикс България" ООД, както и колегите г-н Стефан Кокудев и инж. Емил Цанов.
Прочетете повече

14/07/2011

Писмо до министър Росен Плевнелиев

Председателят на БАПГ г-н Сашо Дончев изпрати писмо до Министъра на региналното развитие и благоустройството относно указания за необходимия набор от документи за изграждането на сградна газова инсталации, представляващи шеста категория съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г.
Прочетете повече

04/07/2011

Предоставяне на информация за крайни продажни цени на природен газ и реализирани количества

Във връзка с получено писмо от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), бихме искали да Ви напомним, че в срок до 15.07.2011 г. газоразпределителните дружества трябва да представят данни за крайни продажни цени, с включена цена на Общественият доставчик, по които е продаван природен газ, както и продадените количества природен газ по групи и подгрепи потребители за I-во и II-ро тримесечие на 2010 г.
Прочетете повече

30/06/2011

МАЕ предсказва "златен век" за природния газ

На 6 юни 2011 г. Международната енергийна агенция (МАЕ) публикува своя годишен доклад „Преглед на световната енергетика за 2011 г.


Прочетете повече

30/06/2011

Нова директива за енергийна ефективност

На 22 юни 2011 г. Европейската комисия предложи нов пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност, целящ да бъде наваксано закъснението по пътя към постигане на целите заложени в стратегията на ЕС "Европа 2020".
Прочетете повече

06/06/2011

Споразумение за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развити

На 01 юни 2011 г. между Агенция по енергийна ефективност (АЕЕ) и Българска асоциация Природен газ (БАПГ) беше подписано споразумение за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие.
Прочетете повече