Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

30/03/2012

Писмо от МРРБ за необходимостта от актуализиране на Наредба № 8 от 1999 г.

На 15 март БАПГ получи писмо от г-н Добромир Симидчиев, Зам.-министър на МРРБ в което се изразява необходимостта от актуализиране на Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
Прочетете повече

07/03/2012

Проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”

Във връзка със задължението за осигуряване на прозрачен и равнопоставен достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, произтичащи от Регламент (ЕО) 715/2009 и Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, е разработила проект на Правила за предоставяне на достъп до ПГХ „Чирен”.
Прочетете повече

07/03/2012

Доклад за неконвенционален газ в Европа

На 27 януари 2012 г. Европейската Комисията публикува доклад, в който е направено проучване на лицензионните и разрешителни процедури за  проекти за проучване и добив на шистов газ.
Прочетете повече

06/03/2012

Информация относно престъплението "подкуп на чуждо длъжностно лице"

Р България е ратифицирала конвенцията на Организацията за икономическо сътрудническво и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в  международните търговски сделки.
Прочетете повече

25/02/2012

Първа среща на Комитет Метрология

На 27 февруари (петък) от 15:00 ч. в офиса на „Газтехника” ЕООД ще се проведе първата среща на новосъздадения Комитет Метрология. Негов председател е Григор Филков, изп. директор на компанията-домакин. Сред основните задачи на Комитета са анализ и предложения по: 1) предлаганата промяна в Закона за измерванията и наредбите към него в частта му за природния газ и 2) предлаганите промени в нормативната уредба за техническия надзор.
Прочетете повече

03/02/2012

Оперативен щаб следи газоснабдяването в страната и транзита на природен газ

В Министерството на икономиката енергетиката и туризма е създаден оперативен щаб с участието на представители и на "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, който ще следи обстановката и ще предприема необходимите мерки за обезпечаване сигурността на газоснабдяването в страната и транзита на природен газ през територията на България.
Прочетете повече

01/02/2012

Бюлетин от дискусионния форум "Законът за енергетиката - гаранция за свободен пазар"

На 8 декември 2011 г. се състоя дискусионният форум "Законът за енергетиката - гаранция за свободен пазар". Той бе организиран от сайта 3e-news.net, Българска стопанска камара и Института за енергиен мениджмънт със съдействието на Информационното бюро на Европейския парламент в България и под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Прочетете повече

01/02/2012

Бюлетин от дискусионния форум "Шистовият газ - енергийна алтернатива или заплаха за околната среда

Дискусионният форум "Шистовият газ - енергийна алтернатива или заплаха за околната среда" се състоя на 11 ноември 2011 г. в залата на Българската стопанска камара.
Прочетете повече

31/01/2012

Изп. директор на "Булгатрансгаз" Кирил Темелков: "Ще изградим 200 км газопроводи за три години"

Какви ще са инвестициите на "Булгатрансгаз" през следващите три години, доколко е либерализиран газовият пазар в България и как изграждането на междусистемните връзки ще се отрази на диверсификацията на газовите доставки в страната. По тези и друи теми разговаряме с изпълнителния директор на компанията Кирил Темелков.
Прочетете повече

18/01/2012

"Газтек БГ" АД започва предпроектното проучване за междусистемната газова връзка със Сърбия

Компанията член на Българска асоциация Природен газ - "Газтек БГ" АД сключи договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  за предпроектно проучване за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия.
Прочетете повече