Български English
Контакти

Алтернативна енергия
за чиста природа

Новини

30/03/2014

Конференция "Бъдещото на природния газ", 26.03.14 г.

На 26 март 2014 г. от 9:30 ч. в Гранд хотел София се проведе конференция “Бъдещето на природния газ”. Организатори на събитието бяха Лаборатория управление на рискове към Нов български университет и Българска стопанска камара.
Прочетете повече

28/03/2014

Позиция на БАПГ относно обществено обсъждане в ДКЕВР на 28.03.2014 г.

Газоразпределителните компании от Българската асоциация за природен газ (БАПГ) няма да присъстват на общественото обсъждане за промяна на цените за разпределение и снабдяване на 28 март 2014 година, петък, в ДКЕВР.
Прочетете повече

29/11/2013

България все още е първенец по енергийна неефективност

Интервю с Георги Базаджиев, председател на комитета за устойчиво развитие на Българската асоциация "Природен газ"
Прочетете повече

27/11/2013

Споразумение за сътрудничество в областта енергийната ефективност между БАПГ и АУЕР

На 21 ноември 2013 в централната сграда на Овергаз в столицата председателят на Българска асоциация „Природен газ” (БАПГ) г-н Сашо Дончев и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) г-н Ивайло Алексиев подписаха споразумение за сътрудничество в областта енергийната ефективност.
Прочетете повече

16/10/2013

ДКЕВР прие Правила за управление на газоразпределителните и газопреносните мрежи

В Държавен вестник брой 77 от 03.09.2013г. бяха обнародвани Правила за управление на газоразпределителните мрежи и Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи.
Прочетете повече

22/07/2013

Интервю с представител на БАПГ за ICIS Heren

В интервю с г-н Светослав Иванов за ICIS Heren бе дискутирана дерегулацията на пазара на природен газ в България, изпълнението на Третия енергиен либерализационен пакет, нова инфраструктура, достъп на трети страни до преносната мрежа и газохранилището
Прочетете повече

30/05/2013

Резултати от изборното Общо събрание на БАПГ

В рамките на своето Общо събрание за председател на БАПГ единодушно бе преизбран г-н Сашо Дончев, а за зам. председател – г-н Александър Кожухаров.
Прочетете повече

07/05/2013

Промени на акцизните ставки за природен газ за периода 2013-2016 г.

Във фискалната политика на държавата за посочения период се предвиждат в началото на 2014 г. промени в размера на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и за отопление за стопански нужди.
Прочетете повече

27/03/2013

Предложение на БАПГ за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.02.2010 г.

В края на месец март 2013 г. газовите дружества, членуващи в Българска асоциация природен газ отново поставиха на вниманието на Министерството на финансите и Агенция „Митници” всички проблеми, свързани с приложимостта на изискванията на Наредба №3 от 19.02.2010 г. в стопанската им дейност.
Прочетете повече

26/03/2013

Редовно годишно заседание на Общото събрание на БАПГ за 2013 г.

Редовното заседание на годишното Общо събрание на БАПГ за 2013 г. ще се проведе на 18 май /събота/ в хотел H10 Universitat, гр. Барселона, Испания от 11:30 ч.
Прочетете повече